Pappers Avd2

Pappers Avdelning 2 Skutskär


pappersavd2.skutskar@pappers2.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302   

Expeditionens öppen tider 2019

Kl 14:00 - 16:00

Den 25/4

 

Kl.  11:00 - 13:00

Den 25/2

 

Kl. 08:00 - 12:00

Den 29/1, 13/2, 28/3, 7/5

 

 

Kl 09:00 - 13:00

Den 8/1, 18/1, 18/2, 1/3, 6/3, 2/4, 17/4, 14/5, 24/5, 25/6

 

 

Med reservationer för snabba förändringar


Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302

Nomineringsmöte

27 Februari kl.17:30

Storaenso Fritid

 

 

 

Årsmöte

27 Mars kl.17:30 

Storaenso Fritid

 

 

 

Medlemsmöte