Pappers Avd2

Pappers Avdelning 2 Skutskär


pappersavd2.skutskar@pappers2.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302   

Expeditionens öppen tider 2019

Kl 14:00 - 16:00

Den 

 

Kl.  11:00 - 13:00

Den 

 

Kl. 08:00 - 12:00

Den 21/8, 16/10, 30/10

 

 

Kl 09:00 - 13:00

Den 5/7, 10/7, 5/8, 16/8, 17/9, 27/9, 8/11, 13/11, 27/11, 10/12, 20/12

 

 

Med reservationer för snabba förändringar


Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302

Nomineringsmöte


 

 

 

Årsmöte


 

 

 

Medlemsmöte

27 nov kl 17:30

Stora Fritid