Pappers Avd2

Pappers Avdelning 2 Skutskär

 

pappersavd2.skutskar@pappers2.se

 

Expeditionen i P-huset 01046-85302

Expeditionens öppen tider 2018

Kl 14:00 - 16:00

Den 27/9,

 

Kl. 11:00 - 13:00

Den

 

Kl. 08:00 - 12:00

Den 31/10, 12/12

 

 

Kl 09:00 - 13:00

Den 23/7, 30/8, 3/9, 14/9, 25/10, 27/11, 6/12

 

 

Med reservationer för snabba förändringar

 

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302

Nomineringsmöte

 

 

 

Årsmöte

 

 

 

Medlemsmöte

5 december kl 17:30

Storaenso Fritid