Försäkringar

Pappers Avdelning 2 Skutskär

 

pappersavd2.skutskar@pappers2.se

 

Expeditionen i P-huset 01046-85302

Medlems Försäkringar

Försäkringsansvarig

Roger Wilund +46 70 6378285

pappersavs2.skutskar@pappers2.se

 

Försäkringsinformatörer

Jimmy Lundin +46 70 3182778

jimmy.lundin@storaenso.com

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302