Skyddsombud

Pappers Avdelning 2 Skutskär


pappersavd2.skutskar@pappers2.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302   

Skyddsombud

Thomas Brännström HSKO +46 70 3413456
Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302