Medlemsavgifter

Pappers Avdelning 2 Skutskär


pappersavd2.skutskar@pappers2.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302   

Medlemsavgifter 2019

Avgiften ska betalas i slutet på den månad som avgiften avser.

 

Har du arbetat är avgiften 1,2 % på bruttolönen.

 

Har du stämplat, varit sjuk eller annat är avgiften 220 kr/ månad

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302