Medlemsavgifter

Pappers Avdelning 2 Skutskär

 

pappersavd2.skutskar@pappers2.se

 

Expeditionen i P-huset 01046-85302

Medlemsavgifter 2017

Avgiften ska betalas i slutet på den månad som avgiften avser.

 

Har du arbetat är avgiften 1,2 % på bruttolönen.

 

Har du stämplat, varit sjuk eller annat är avgiften 200 kr/ månad

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302