Studier

Pappers Avdelning 2 Skutskär


pappersavd2.skutskar@pappers2.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302   

Medlems Studier

Ansökan om medlemsavgiftsbefrielse vid studier.

doc eller pdf


Studieorganisatör

Auni Pohjonen +46 70 2374661

auni.pohjonen@storaenso.com


StudiekommittenPappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302