Studier

Pappers Avdelning 2 Skutskär

 

pappersavd2.skutskar@pappers2.se

 

Expeditionen i P-huset 01046-85302

Medlems Studier

Ansökan om medlemsavgiftsbefrielse vid studier.

doc eller pdf

 

Studieorganisatör

Auni Pohjonen +46 70 2374661

auni.pohjonen@storaenso.com

 

Studiekommitten

 

 

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302