Förtroendevalda


Följande medlemmar har röstats fram till att företräda oss på Pappers Avdelning 2. Nedan följer styrelsen. Därefter kommer listor på skydds- och kontaktombud, revisorer, valberedning samt möteskommité.


TOMMY CLAESSON


Titel: Ordförande


Email: tommy.claesson@storaenso.com


Telefon: 073 - 024 45 83


JIMMY LUNDIN


Titel: Samordnande huvudskyddsombud, styrelseledamot, vice sekreterare & försäkringsinformatör


Email: jimmy.lundin@storaenso.com


Telefon: 073 - 402 63 83


ROGER WILUND


Titel: Kassör & försäkringsinformatör


Email: roger.wilund@outlook.com


Telefon: 070 - 637 82 85


AUNI POHJONEN


Titel: Studieorganisatör


Email: auni.pohjonen@storaenso.com


Telefon: 070 - 237 46 61


KLARA TIVERT


Titel: Sekreterare & styrelsesuppleant


Email: klara.lofstromtivert@storaenso.com


Telefon: 076 - 866 89 64


BENGT-OLOV JANSSON


Titel: Vice ordförande & styrelseledamot


Email: bengt-olov.jansson@storaenso.com


Telefon: 070 - 604 15 93


ERIK GUSTAVSSON


Titel: Vice kassör & styrelsesuppleant


Email: erikogustavsson@hotmail.com


Telefon: 073 - 656 56 75


PIERRE BACK


Titel: Ungdomsansvarig & styrelsesuppleant


Email: pierre.l.back@gmail.com


Telefon: 073 - 067 62 41


MIKAEL YBERT


Titel: Styrelseledamot


Email: mikael.ybert@storaenso.com


Telefon: 070 - 204 35 30


RONNIE KARLSSON


Titel: Styrelseledamot


Email: ronnie.karlsson.77@gmail.com


Telefon: 070 - 633 58 06


DENNIS RUNDLÖF


Titel: Styrelsesuppleant


Email: dennis.rundlof@storaenso.com


Telefon: 073 - 080 14 99


JOAKIM STOLPE


Titel: Styrelsesuppleant


Email: jockestolpe@gmail.com


Telefon: 073 - 959 12 11


NICLAS JONASSON


Titel: Styrelsesuppleant


Email: niclas.jonasson@storaenso.com


Telefon: 073 - 056 95 45


SOFIA PETHMAN


Titel: Styrelsesuppleant


Email: sofia.pethman@storaenso.com


Telefon: 073 - 041 18 80


Skydds- och kontaktombud


Observera att fet text markerar avdelningens huvudskyddsombud om en sådan finns. Varje ombud ansvara själv för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Om ett fel påträffas, vänligen kontakta styrelsen via mail så snart som möjligt.


Blekeri(BLE)


Skydds- och kontaktombud:

Magnus Wiberg

072 - 341 03 44

Patrik Zetterberg

070 - 993 35 46

Roger Wilund

070 - 637 82 85

Kokeri(KOK)


Skydds- och kontaktombud:

Claus Zetterberg

070 - 996 69 19

Tobias Laine

070 - 204 45 90

Niclas Jonasson

073 - 056 95 45

Auni Pohjonen

070 - 237 46 61

Johan Bergqvist

073 - 648 71 18


Kontaktombud:

Tim Westin

070 - 471 19 33

Peter Falk

070 - 568 57 95

Andreas Hörup

070 - 319 34 92

Lut, kraft och värme(LKV)


Skydds- och kontaktombud:

Dennis Rundlöf

073 - 080 14 99

Linda Haglund

076 - 243 40 93

Patrik Engberg

070 - 999 91 53

Peter Wendin

073 - 037 28 95

Peter Westman

070 - 371 61 72


Kontaktombud:

Mats Hallenberg

076 - 143 63 89

Renseri(VED)


Skydds- och kontaktombud:

Niklas Gunarsson

070 - 530 08 20

Bengt-Erik Palmgren

072 - 322 38 34 / 076 - 766 88 08

Erik Björnström

076 - 105 27 89


Kontaktombud:

Jan-Olof Westergren

070 - 147 64 84

Mikael Sund

070 - 531 38 30

Torkmaskinerna(TKM)


Skydds- och kontaktombud:

Fredrik Engberg

070 - 999 91 54

Tony Källqvist

070 - 667 16 84

Ida Sanderfors

073 - 085 48 48

Ulf Karlsson

070 - 537 08 54

Petter Karlsson

072 - 195 63 46

Jörgen Myhr

070 - 398 09 45 / 072 - 529 77 36

Ingela Olsson

070 - 224 63 14

Ronnie Karlsson

070 - 633 58 06

Mats Eriksson

070 - 587 69 13

Ulf Carlsson

070 - 791 71 98


Kontaktombud:

Ingmar Pernestål

070 - 219 92 90


Laboratoriet


Skydds- och kontaktombud:

Sofia Pethman

073 - 041 18 80

Catharina Berglöf

070 - 273 45 41 / 073 - 845 20 36


Kontaktombud:

Åsa Lindegren

076 - 015 74 81

Underhåll


Skydds- och kontaktombud:

Jesper Friskman

Mekaniker Central

070 - 274 89 22

Anton Olsson

Mekaniker Fiber

073 - 084 02 73

Ulf Martinsson

Mekaniker Fiber

070 - 625 85 64

Joakim Sundberg

Mekaniker LKV

072 - 712 86 68

Andreas Karlsson

Mekaniker TKM

070 - 946 88 19


Kontaktombud:

Bengt-Olov Jansson

Mekaniker Central

070-6041593


Servicegruppen(skiftgående)


Skydds- och kontaktombud:

Leif Makaroff

Elektriker

070 - 314 24 65

Anders Ojamäe

Mekaniker

070 - 341 34 53

Utlastningen(UTL)


Skydds- och kontaktombud:

Marie-Louise Alm

073 - 980 84 15

Jani Kuusisto

073 - 336 72 20

Kristoffer Lindholm

073 - 649 94 54 / 070 - 737 85 42

Jan Töyrylä

070 - 938 60 74


Kontaktombud:

Erik Gustavsson

073 - 656 56 75

Andra viktiga kontakter


Möteskommité


Arto Toikkanen

070 - 394 54 62

Ulf Carlsson

070 - 791 71 98


Revisorer


Bengt-Erik Palmgren - Samankallande

072 - 322 38 34 / 076 - 766 88 08

Jan-Olov Westergren

070 - 147 64 84

Jesper Ståhlberg

072 - 156 86 99


Valberedning


Ingela Olsson

070 - 224 63 14

Jonas Olsson

070 - 287 89 63

unsplash