Hur kan jag påverka?


Mer information om hur du kan påverka kommer snart!


Om du har frågor gällande om exempelvis valprocess, budget, utbildningar, vad som sägs på styrelsemöten, ärendehantering osv. Kontakta i så fall ditt närmaste skyddsombud eller din närmaste styrelsemedlem. Fullständiga kontaktuppgifter finns under fliken “Förtroendevalda”.


unsplash