KrönikorDenna sida är under uppbyggnad och kommer att förändras. Vi vill bjuda in alla till diskussion om behovet av en flik för krönikor och mottar gärna synpunkter på mail om hur vi ska gå vidare, om det är något som ses som nödvändigt/användbart eller inte.Är det värt det?

Krönika #1


Det här kommer bli en underlig läsning för många och lite utsvävande så ni får ha tålamod med mig. Jag har suttit under natthelgen och funderat på om det är värt att ha en flik för krönikor på vår hemsida. Förutom att förankra detta med fackets styrelse så vill jag också fråga medlemmarna, är det något ni är intresserade av att ha?


För den som är som jag (för trött för att Googla), här kommer en kort beskrivning av vad en krönika är:

En personlig tolkning av en händelse som engagerade dig och sedan händelsen satt i ett större perspektiv. I texten skall krönikörens egna tankar och kommentarer representeras tydligt. Den skrivs relativt fritt med argument för och bemöter även potentiella argument emot poängen med texten.


Jag kom att tänka på detta efter en skiftlagsträff då vi hade en jättehärlig diskussion om psykologisk säkerhet. Jag känner mig psykologiskt säker i min grupp men hur känner jag på min arbetsplats, i det större sammanhanget? I vår grupp har vi högt till tak och en ganska hård jargong. En jargong som ganska ofta kan uppfattas som störande, stötande eller gnällig för den som står bredvid. För mig är öppenheten i gruppen det som gör att jag trivs. Vi vågar prata med varandra, uttrycka oss och be om ursäkt om så behövs.


En psykologiskt säker arbetsplats kan nog ofta missförstås som en arbetsplats där det inte finns några konflikter. Det är, som ni kanske redan misstänker, inte alls så. En psykologiskt säker arbetsplats innebär en arbetsmiljö där alla får och vågar komma till tals. Alla får lov att göra misstag och man ska kunna erkänna sina brister utan reprimander. Inget är förbjudet att ta upp och allt präglas av ömsesidig respekt.


Psykologisk säkerhet är också det som People and Culture (Stora Ensos HR team) har valt att belysa lite extra genom att göra det till detta årets andra "Ethical spotlight”. Det är alltså ett ämne som vår arbetsgivare valt att trycka extra mycket på just nu och det vill jag att alla ska veta om. Att arbetsgivaren satsar en hel del resurser på att göra arbetarnas röster hörda också. Vi skall alltså inte vara rädda för att uttrycka våra åsikter på ett respektfullt sätt på vårt bruk.


Det finns problem på vår arbetsplats av många arter. Det bitterljuva i det hela, som vi då bör komma ihåg, är att det faktiskt skall vara så. Vi är bra på att lösa problem och är man bra på att lösa problem, blir man genast ansvarig för att lösa fler. Vi är en levande produkt, precis som det vi hanterar, så körinställningarna ser olika ut från dag till dag.


Min önskan skulle vara att ha en sida för krönikor där alla skall kunna lämna in bidrag för publicering. Att psykologisk säkerhet skall kunna prägla vår arbetsplats till den grad att man skall kunna beskriva händelser, så som de sker, utan att behöva vara rädd för konsekvenser från sina kollegor. Med kollegor menar jag alla, från tillfälligt anställda till ledning. Svara gärna på mina tankar. Finns dag som natt på mail under “förtroendevalda” på pappers2.se.


KLARA TIVERT

TORSDAG 10 AUGUSTI 2023


unsplash