Förtroendevalda


Pappers Avdelning 2 Skutskär


avd2@pappers.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302

Ordförande 073-0244583

AHSO 073-4026383  


Förtroendevalda i Pappers Avd2

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302