Skyddsombud


Pappers Avdelning 2 Skutskär


avd2@pappers.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302

Ordförande 073-0244583

AHSO 073-4026383  

Skyddsombud

Huvudskyddsombud

Jimmy Lundin +46 73 4026383

jimmy.lundin@storaenso.com
Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302