Medlemsavgifter


Pappers Avdelning 2 Skutskär


avd2@pappers.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302

Ordförande 073-0244583

AHSO 073-4026383  

Medlemsavgifter 2020

Avgiften ska betalas i slutet på den månad som avgiften avser.

 

Har du arbetat är avgiften 1,2 % på bruttolönen.

 

Har du stämplat, varit sjuk eller annat är avgiften 220 kr/ månad


Ansökan om medlemsavgiftsbefrielse vid studier.

doc eller pdf


Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302