Tandklubben


Pappers Avdelning 2 Skutskär


avd2@pappers.se


Expeditionen i P-huset  01046-85302

Ordförande 073-0244583

AHSO 073-4026383  

På skutskärsbruk har vi en tandklubb för de

som är fackligt anslutna antingen till oss(pappers) eller något av tjänstemanna facken på Skutskärsbruk.Regelverk för Tandklubben

klicka här


Anmälan om medlemsskap i Tandklubben klicka här


Avanmälan av medlemsskap i Tandklubben klicka här

Tandklubben Skutskärsbruk

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302